rekrutacja

Na rok szkolny 2018/2019 szkoła ogłasza nabór
do następujących typów szkół:

DO 4-LETNIEGO TECHNIKUM KSZTAŁCĄCEGO W ZAWODACH: 

 technik agrobiznesu,

 technik architektury krajobrazu,

 technik ekonomista,

 technik geodeta,

 technik informatyk,

 technik rolnik,

 technik spedytor.

DO 3-LETNIEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODACH:

mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, piekarz, stolarz, fryzjer, elektryk, monter elektronik, operator obrabiarek skrawających, cukiernik i inne wybrane przez uczniów.

DO ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

DOKUMENTY WYMAGANE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Wniosek o przyjęcie do wybranego typu szkoły (.pdf)

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (.pdf)

Karta zdrowia,
Dwie podpisane fotografie,
Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
Zaświadczenie lekarskie.

REKRUTACJA ZASADNICZA – TERMINY

od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły  dla kandydatów, którzy złożyli wniosek   w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić   w pierwszym terminie.

od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).

od 10 maja do 6 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych  w art. 20t uso)

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso.

6 lipca do godz.12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane  w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00

wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru

od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00

wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie  w przypadku pozostałych kandydatów

od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

12 lipca godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie: świadectwa o ukończeniu gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do nauki zawodu od lekarza Medycyny Pracy oraz w przypadku Branżowej szkoły I stopnia zaświadczenia o przyjęciu na praktykę!

SPOSÓB PRZELICZANIA OCEN NA PUNKTY

 Technik architektury krajobrazu

 Technik ekonomista

 Technik geodeta

 Technik spedytor

 Język polski

 Matematyka

 Geografia

 Informatyka

 Technik informatyk

 Język polski

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

 Technik agrobiznesu

  Technik rolnik

 Branżowa szkoła I stopnia

 Język polski

 Matematyka

 Biologia

Informatyka

 OCENA:

 PUNKTY:

 Celujący (6)

 18

 Bardzo dobry (5)

 17

 Dobry (4)

 14

 Dostateczny (3)

 8

 Dopuszczający (2)

 2

INNE:

 Olimpiady i konkursy – max 18 pkt.

 Osiągnięcia sportowe – szczebel powiatowy – 1 pkt.

 Osiągnięcia sportowe – szczebel wojewódzki – 2 pkt.

 Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych (np. wolontariat) – 3 pkt.

 Świadectwo z czerwonym paskiem -7 pkt.

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO:

Kryteria naboru do technikum oraz branżowej szkoły zawodowej:  kryteria rekrutacji 2018.pdf

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/19 do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  regulamin rekrutacji liceum dla dorosłych 2018.pdf

powrót do strony głównej
Witamy  na stronie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu

Pierwszy budynk ZSR-T w Zwoleniu


Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością

Stowarzyszenie absolwentów i Sympatyków ZSR-T w Zwoleniu Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSR-T w ZwoleniuStyczeń 2019
P W Ś C P S N
« Maj    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031