rekrutacja


Uwaga! TERMINY REKRUTACJI


  Procedura składania wniosków do szkoły |

ZARZĄDZENIE w sprawie kryteriów rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej do: technikum i szkoły branżowej I stopnia na rok szkolny 2020/2021 |

Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021


Uwaga! Przestają obowiązywać dotychczasowe terminy rekrutacji do klasy pierwszej! Czekamy na nowe terminy składania wniosków o przyjęcie do szkoły, które ogłosi Ministerstwo Edukacji Narodowej!

Na podstawie Komunikatu Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty z dnia 27 kwietnia 2020 roku:
•Wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
•Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zobacz nas na naszym Facebooku
Zapoznaj się z naszą oferta edukacyjną:
Czekamy na Ciebie!

Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu (plik.doc)Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu (plik pdf)) |  wniosek o przyjęcie do internatu


Na rok szkolny 2020/2021 szkoła ogłasza nabór
do następujących typów szkół:


FOLDER REKRUTACYJNY


DO TECHNIKUM KSZTAŁCĄCEGO W ZAWODACH: 

 technik agrobiznesu,

 technik architektury krajobrazu,

 technik ekonomista,

 technik geodeta,

 technik informatyk,

 technik rolnik,

 technik spedytor.

DO 3-LETNIEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODACH:

mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, piekarz, stolarz, fryzjer, elektryk, monter elektronik, operator obrabiarek skrawających, cukiernik i inne wybrane przez uczniów.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu po Szkole Podstawowej (plik pdf)
KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA do szkoły uczniów
Jedną podpisaną fotografie,
Świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
Zaświadczenie lekarskie.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie: świadectwa o ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki zawodu od lekarza Medycyny Pracy oraz w przypadku Branżowej szkoły I stopnia zaświadczenia o przyjęciu na praktykę!

SPOSÓB PRZELICZANIA OCEN NA PUNKTY

 Technik architektury krajobrazu

 Technik ekonomista

 Technik geodeta

 Technik spedytor

 Język polski

 Matematyka

 Geografia

 Informatyka

 Technik informatyk

 Język polski

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

 Technik agrobiznesu

  Technik rolnik

 Branżowa szkoła I stopnia

 Język polski

 Matematyka

 Biologia

Informatyka

 OCENA:

 PUNKTY:

 Celujący (6)

 18

 Bardzo dobry (5)

 17

 Dobry (4)

 14

 Dostateczny (3)

 8

 Dopuszczający (2)

 2

INNE:

 Olimpiady i konkursy – max 18 pkt.

 Osiągnięcia sportowe – szczebel powiatowy – 1 pkt.

 Osiągnięcia sportowe – szczebel wojewódzki – 2 pkt.

 Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych (np. wolontariat) – 3 pkt.

 Świadectwo z czerwonym paskiem -7 pkt.

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO

Kryteria rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej do technikum i szkoły branżowej I stopnia (plik.pdf)

powrót do strony głównej 
Witamy  na stronie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu

Pierwszy budynk ZSR-T w Zwoleniu


Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
« Maj    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031