Konferencja podsumowująca projekt
„Zagraniczne praktyki zawodowe
atutem na rynku pracy”


18 października 2019 roku odbyła się w naszej szkole konferencja podsumowująca projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” .
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Organu Prowadzącego – Powiatu Zwoleńskiego w osobach Pani Sekretarz – Edyty Sulimy oraz Pani Elżbiety Makuch – inspektora w wydziale ds. edukacji. Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele lokalnych pracodawców oraz rodzice uczniów uczęszczających do naszej szkoły.
Konferencja odbyła się w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych organizowanego przez Komisję Europejską.

Partnerami w naszym projekcie byli: Sistema Turismo – z siedzibą w Rimini (Włochy) oraz Training Vision z siedzibą w Portsmouth (Wielka Brytania)

Zespół projektowy stanowili:
Agnieszka Strzelecka – koordynator projektu
Izabela Skrzypek-Markiewicz – asystent koordynatora
Barbara Bławat – odpowiedzialna za realizację zajęć z języka angielskiego dla techników informatyków oraz techników geodetów.
Beata Olczyk – odpowiedzialna za realizację zajęć dla techników ekonomistów oraz techników spedytorów.
Ponadto do zespołu projektowego należeli: Pan Arosław Jakóbik – dyrektor szkoły oraz Pani Katarzyna Włodarska – główna księgowa.
Głównym celem projektu było podniesienie i rozwój kwalifikacji i umiejętności uczniów poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z uwzględnieniem kompetencji językowych. Tym innowacyjnym rozwiązaniem jest udział w mobilności ponadnarodowej.
Projekt polegał na organizacji 2-tygodniowych praktyk zawodowych we Włoszech oraz Wielkiej Brytanii dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Łącznie w projekcie wzięło udział 50 uczniów, kształcących się w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik informatyk i technik ekonomista – Włochy; a w Wielkiej Brytanii – kształcący się w zawodach: technik spedytor i technik geodeta.
Jako instytucja wysyłająca zapewniliśmy wszystkim uczestnikom przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne, językowe i kulturowe poprzedzające wyjazd na praktyki.
W ramach staży wdrożyliśmy procedurę Europejskiego system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). System ten ułatwia uznawanie efektów uczenia się i tym samym wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w innej instytucji za granicą. W Porozumieniach o Partnerstwie, zawarte są efekty kształcenia, które zostały zrealizowane w ramach praktyki zagranicznej w danym zawodzie. Opisują to, co dana osoba rozumie oraz potrafi wykonać i są ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Każdy uczestnik praktyki otrzyma indywidualny wykaz osiągnięć. Po odbyciu stażu nastąpi walidacja i uznanie osiągnięć osób uczących się zdobytych za granicą. Oznacza to, że szkoła, wystawi oficjalne potwierdzenie, że wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne uzyskane w ramach mobilności zagranicznej są zaakceptowane i mogą być akumulowane jako część określonej kwalifikacji oraz zostaną uznane jako zaliczenie praktyki zawodowej.
Ponadto każdy z uczniów, którzy odbyli zagraniczną praktykę zawodową otrzymał certyfikaty: potwierdzający udział w projekcie, Europass Mobilność, od firmy goszczącej oraz od pracodawcy. Każdy z tych dokumentów jest dwujęzyczny. Podczas konferencji wręczyliśmy uczniom biorącym udział w zagranicznych mobilnościach te dokumenty.

Rezultaty projektu
Podczas pobytu za granicą fizycznie i mentalnie jest się zanurzonym w życie i kulturę mieszkańców. Uczestnictwo w stażu daje możliwość poznania ich kraju od podszewki. Oprócz ciekawego doświadczenia kulturowego jest to również cenne doświadczenie zawodowe – poznanie zagranicznego środowiska pracy, nowych rozwiązań, zwyczajów, ale również specyficznych potrzeb klientów.
Obserwując naszych uczniów od początku pobytu za granicą zauważyłyśmy jak z dnia na dzień wzrastała Ich pewność siebie. Jak otwierali się na nowe wyzwania.
Poznawali swoje mocne i słabe strony, sprawdzili jak radzą sobie z problemami. Na tej podstawie zbudowali swoją markę. Dobry PR to dobra historia opowiedziana o sobie. A żeby mieć co opowiadać, trzeba coś przeżyć. Po stażu za granicą Ich historia będzie z pewnością interesująca i warta wysłuchania.
Młodzież uczestnicząca w projekcie poprawiła znajomość języka angielskiego. Warto znać języki – to już truizm. Wiadomo, że ich profesjonalna znajomość otwiera nam drzwi do kariery zawodowej, zwiększa naszą mobilność międzynarodową itd. Globalizacja gospodarki wpływa na globalizację rynku pracy, co oznacza, że znajomość języka obcego i zagranicznego środowiska pracy jest przydatna nie tylko za granicą. Języki warto znać również po to, aby świadomie podróżować i w pełni z tego korzystać. Jednak nauka nauce nie równa. Za granicą, przebywając w obcojęzycznym środowisku, nauka języka to nie książki, reguły i zapamiętywanie słówek. Nauka za granicą to jego chłonięcie wszystkimi zmysłami i nabieranie najcenniejszej umiejętności porozumiewania się z innymi mimo braków w znajomości języka.

Uzyskali miękkie kompetencje
Twarde kwalifikacje i gruntowne wykształcenie to ważne elementy naszego CV, jednak w pracy często dużo bardziej liczą się miękkie umiejętności, czyli umiejętność komunikacji, współpracy, asertywność, zaradność, odporność na stres itp. Takich kompetencji nie można nauczyć się z książek, a jedynie poprzez przebywanie i współpracę z innymi ludźmi. W środowisku międzynarodowym mamy okazję ćwiczyć te umiejętności jeszcze intensywniej poprzez styczność z różnymi kulturami, środowiskami, religiami czy inną mentalnością. Musimy przełamywać bariery językowe, umieć się porozumiewać mimo występujących braków w znajomości języka i przede wszystkim. potrafić odnaleźć się w każdej sytuacji. Kolejny dzień na stażu za granicą przynosi małe wyzwania, których podejmowanie buduje Ich charakter.
Praca za granicą to skok na głęboką wodę, a, jak wiadomo, tylko wychodząc poza strefę komfortu, można w życiu osiągnąć wymarzone cele. Doświadczenie zdobyte na stażu za granicą to nie tylko ważny punkt w Ich CV, to przede wszystkim ważny punkt w Ich życiu. To nowe znajomości i doświadczenia, nowe sytuacje, nowe smaki, zapachy, zwyczaje i tradycje. To niezapomniane wspomnienia, nauka i znajomości, których nigdy nikt Im nie odbierze!


Nasz projekt stanowi „przykład dobrej praktyki” dla innych, gdyż wykracza poza obszar standardowej edukacji w naszej szkole, nadaje jej komponent ponadnarodowy,
Dzięki realizacji projektu rozpoczęliśmy nowy rozdział w nauczaniu naszych uczniów, co mamy nadzieję dzięki nakładowi naszej pracy i szukaniu perspektyw na realizację planów przerodzi się w konsekwentną politykę edukacyjną placówki.
Dziękujemy Dyrekcji za zielone światło w realizacji projektu i okazane zaufanie.
Dziękujemy Panom Starostom i całemu Zarządowi Powiatu Zwoleńskiego za wsparcie w podejmowanych inicjatywach i oraz rozumienie naszych potrzeb.
Dziękujemy Pani Katarzynie Włodarskiej za podjęcie tego wyzwania, momentami skomplikowanego, jednak satysfakcja z wykonania tego zadania wywołuje dziś uśmiech na naszych twarzach.
Dziękujemy pracownikom administracji i obsługi zaangażowanym w realizację projektu.
Dziękujemy wszystkim uczniom, za radość i dumę jaką nam przynosili swoją postawą, zachowaniem i zaangażowaniem podczas realizacji projektu.
Dziękujemy również Wam, drodzy Rodzice, za wsparcie w naszych działaniach i zaufanie jakim nas obdarzyliście.
Podziękowania należą się również Paniom Izabeli Kiraga i Małgorzacie Wrześniewskiej za kreatywność w przygotowaniu przysmaków kuchni włoskiej i angielskiej.
Witamy  na stronie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu

Pierwszy budynk ZSR-T w Zwoleniu


Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością

Kwiecień 2021
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930