REKRUTACJA – Listy zakwalifikowanych do klas pierwszych ZSR-T

 

1. Lista zakwalifikowanych do klasy pierwszej 5– LETNIEGO TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
2. Lista zakwalifikowanych do klasy pierwszej 5– LETNIEGO TECHNIKUM GEODEZYJNEGO.
3. Lista zakwalifikowanych do klasy pierwszej 5– LETNIEGO TECHNIKUM SPEDYCYJNEGO
4. Lista zakwalifikowanych do klasy pierwszej 5– LETNIEGO TECHNIKUM EKONOMICZNEGO
5. Lista zakwalifikowanych do klasy pierwszej 5 – LETNIEGO TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO
6. Lista zakwalifikowanych do klasy pierwszej 3 – LETNIEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ – MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH
7. Lista zakwalifikowanych do klasy pierwszej 3 – LETNIEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
8. Lista zakwalifikowanych do klasy pierwszej 3 – LETNIEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ – KLASA WIELOZAWODOWA

 

Uwaga! Ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów nabór do Technikum Rolniczego i Technikum Agrobiznesu został wstrzymany!

Kandydaci zakwalifikowani muszą potwierdzić swój akces do szkoły oryginałem świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu i zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki zawodu od 13 do 18 sierpnia!

 


DOKUMENTY REKRUTACYJNE PRZYJMOWANE SĄ W TERMINACH:

OD 15 CZERWCA DO 10 LIPCA 2020

(wniosek o przyjęcie do szkoły, fotografia, świadectwo ukończenia szkoły kopia/oryginał)

OD 31 LIPCA DO 4 SIERPNIA 2020

(zaświadczenie o wyniku egzaminu 8-klasisty)

OD 13 SIERPNIA DO 18 SIERPNIA 2020

(fotografia, zaświadczenia lekarskie, oryginał świadectwa ukończenia szkoły , oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu 8-klasisty )

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 


RUSZYŁA REKRUTACJA W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH W ZWOLENIU

W poniedziałek 15 czerwca w całym kraju rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Absolwenci mogą już ubiegać się o miejsca na wymarzonych kierunkach. Szeroką ofertę kształcenia przygotował Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu. Zajęcia dydaktyczne odbywają się tu w nowoczesnym budynku, w świetnie wyposażonych klasopracowniach, a uczniowie szkoły mają szansę na udział w wielu ciekawych projektach, również międzynarodowych.


Projekt edukacyjny o Janie Koachanowskim

Podczas nauki zdalnej w naszej szkole realizowany był projekt edukacyjny: ,,Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony”, czyli rzecz o Janie Kochanowskim. Uczniowie ZSR-T w Zwoleniu i XVII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie wspólnie pracowali nad tekstami Mistrza Jana i prezentowali swój region, jako miejsce z nim związane. Mimo panującej epidemii efekty współpracy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Powstało wiele zdjęć, listów i inspiracji. Dziękujemy!

Rzecz o Janie Kochanowskim


Uwaga MATURZYŚCI! Ogłoszenie! Prosimy uważnie przeczytać!

Informacje dla maturzystów


Uwaga!!! Ogłoszenie! Prosimy uważnie przeczytać!


1. Procedury przychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole podczas zajęć praktycznych ZSR-T
2. Procedury przychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole podczas konsultacji ZSR-T
 
3. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania INTERNATU
 

4. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki 

5. Organizacja pracy biblioteki szkolnej


Informacje dla zdających Egzamin Maturalny i Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie

1. Wytyczne dla uczniów zdających EM i EPKwZ  

2.  Egzamin Maturalny Harmonogram

3. Materiały pomocnicze Matura 2020


UWAGA – Informacja dla zdających egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Wszyscy, których obejmują powyższe wytyczne proszeni są o telefoniczne poinformowanie szkoły (tel. 48 676 20 34) do dnia 29 maja 2020 r.


Uwaga! TERMINY REKRUTACJI


  Procedura składania wniosków do szkoły ||ZARZĄDZENIE w sprawie kryteriów rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej do: technikum i szkoły branżowej I stopnia na rok szkolny 2020/2021 | Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021


Uwaga! Przestają obowiązywać dotychczasowe terminy rekrutacji do klasy pierwszej! Czekamy na nowe terminy składania wniosków o przyjęcie do szkoły, które ogłosi Ministerstwo Edukacji Narodowej!

Na podstawie Komunikatu Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty z dnia 27 kwietnia 2020 roku:
•Wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
•Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zobacz nas na naszym Facebooku
Zapoznaj się z naszą oferta edukacyjną:
Czekamy na Ciebie!

Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu (plik.doc)Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu (plik pdf)) |  wniosek o przyjęcie do internatu
Szanowni Uczniowie, Rodzice


    Powoli kończymy kolejny tydzień zdalnego nauczania. Od 9 do 14 kwietnia czeka nas chwila odpoczynku. Zostańcie w domu w gronie najbliższych Wam osób.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam i Waszym Rodzinom
Świąt pełnych nadziei i wiary.
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie
wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.

Do szybkiego zobaczenia w szkole.

Dyrekcja Szkoły, Wychowawczy, Nauczyciele


SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!


    W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.


Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.


Wyłączeni z tego obowiązku będą:
– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.


Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.


Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.


Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!


Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej. Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.


DRODZY UCZNIOWIE!


MAZOWIECKA POLICJA APELUJE:

   W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.


Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.


Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne! Unikajcie miejsc publicznych!


Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!


Szanowni Rodzice i Opiekunowie!


    W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczeni a w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.


Drodzy uczniowie!


     W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.


Uwaga!!! Ogłoszenie!


  Od 25 marca rozpoczęliśmy zdalne nauczanie! Zajęcia zdalnego nauczania są obowiązkowe. Proszę logować się w e-dzienniku i sprawdzać wiadomości. Lekcje odbywają się według planu lekcji zamieszczonego w e-dzienniku.


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie


 W związku z zaistniałą sytuacja wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2 i zgodnie z
– ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
– ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 
od dnia 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. przechodzimy na system nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Praktyki zawodowe klas 2f i 3ag zostają zwieszone  i będą kontynuowane w późniejszym czasie. Stosowne informacje będą przekazywane przez nauczycieli i wychowawców z wykorzystaniem modułu wiadomość e-dziennika.

 Dyrektor
Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu


Uwaga!!! Ogłoszenie! Prosimy uważnie przeczytać!


 W dniu 20 marca 2020 r. uczniowie zostaną poinformowani o wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji styczeń-luty 2020 r. poprzez moduł Wiadomości w dzienniku elektronicznym. Proszę o zalogowanie się do librusa i sprawdzenie wiadomości.


Uwaga!!! Ogłoszenie! Prosimy uważnie przeczytać!


 Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 będą przesłane przy użyciu modułu wiadomości w dzienniku Librus na konta uczniowskie. NIE JEST MOŻLIWE PODANIE WYNIKU EGZAMINU TELEFONICZNIE. Informacja o możliwości odebrania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie będzie podana na stronie WWW.

 Prosimy wszystkich uczniów o logowanie się do portalu librus i odczytywanie wiadomości.


Uwaga!!! Ogłoszenie! Prosimy uważnie przeczytać!


Drodzy Uczniowie
 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje, że zmienił się termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2020. Nowy termin przekazania świadectw szkołom to 31 marca 2020 r. Jednocześnie informuje, że wydłużony został termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. dla osób, które nie zdały. Nowy termin to 31 marca 2020 r. 

 Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych informuje, że po otrzymaniu wyników przez szkołę uczniowie którzy nie zdali egzaminu zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem modułu Wiadomości w dzienniku librus. Zostaną również przekazane informacje w jaki sposób będzie można złożyć deklaracje na sesje czerwiec-lipiec 2020 r.


Uwaga!!! Ogłoszenie! Prosimy uważnie przeczytać!


Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – komunikat MEN 13.03.2020(plik.pdf)

Pismo MKO do Rodziców i Opiekunów 12.03.2020

Pismo MKO do Uczniów 12.03.2020


   Szanowni Państwo,
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzone w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem SARS–Cov-2 i starając się wdrażać rozwiązania prewencyjne, zabezpieczające zarówno pracowników ZSR-T, jak i interesantów, apeluje, aby wizyty w siedzibie szkoły dotyczyły jedynie spraw niecierpiących zwłoki. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 48 676 20 34 oraz mailowego sekretariat@zsrtzwolen.pl


Uwaga!!! Ogłoszenie! Prosimy uważnie przeczytać!


     W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.


     W związku z zagrożeniem epidemicznym wszystkie praktyki zawodowe zostają zawieszone do 25 marca. Proszę śledzić informacje na stronie WWW szkoły, facebook oraz w wiadomościach systemu Librus.


     W związku z zagrożeniem epidemicznym zostaje zawieszony Kurs Kwalifikacji Zawodowych w zawodzie Rolnik. W zakładce Kurs Kwalifikacyjny prowadzący zajęcia będą umieszczać materiały do samodzielnej nauki.


      Gabinet stomatologiczny przy ZSR-T w Zwoleniu ul. Wojska Polskiego 78 w dniach 12.03-25.03.2020 roku zostaje zamknięty z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


UWAGA!

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH, PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU


Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań z powodu koronawirusa


Studniówkowy czar

      1 lutego 2020 roku był dla maturzystów Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu dniem wyjątkowym – dniem pierwszego w ich życiu prawdziwego balu. Młodzież klas: 4acg z wychowawcą Panią Justyną Ścibisz, 4d z wychowawcą Panią Justyną Kaszubą, 4e z wychowawcą Panią Anną Grabarą, 4f z wychowawcą Panią Agnieszką Strzelecką, 4i z wychowawcą Panią Renatą Ozgą, LO dla Dorosłych z opiekunem Panem Janem Zawadzakiem wraz z zaproszonymi gośćmi bawiła się w Dworku Anna w Podgórze. Czytaj dalej>>


Kolejny sukces naszych uczniów !!!

     Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, że aż trzynastu uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia w ramach piątej edycji projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Wszyscy stypendyści to uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk.
Celem udzielenia stypendiów jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z województwa mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Stypendia zawodowe są przyznawane naszym uczniom już od czterech lat. Jednak w tym roku – wśród 518 wniosków, spełniających wymagania formalne, którym Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał stypendia, znalazło się aż trzynaście z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu.
Uczniowie Ci w roku szkolnym 2019/2020 będą realizować wspólnie z opiekunami projekty edukacyjne w ramach „Indywidualnego planu rozwoju zawodowego ucznia”.
Opiekunami stypendystów są: Pani Agnieszka Strzelecka i Pan Paweł Ozga.
Gratulujemy !!!!

Agnieszka Strzelecka


Wycieczka klas 1d i 2 a/c

      W dniu 29.01.2020 roku klasy 1d i 2a/c wybrały się wraz z wychowawczyniami Ewą Hołuj-Motyczka i Bożeną Sowińską na wyjazd na łyżwy do MOSiR w Radomiu. Uczniowie po wypożyczeniu łyżew doskonalili swoje umiejętności jeździeckie i wesoło spędzali czas mimo niesprzyjającej aury pogodowej- śnieg z deszczem. Nie przeszkodziło to jednak w doskonałej zabawie.
Później pojechaliśmy do Multikina na seans filmowy. Oglądaliśmy polską komedie ,,MAYDAY”. W rolach głównych niezawodna komediowa obsada: Piotr Adamczyk, Anna Dereszowska, Weronika Książkiewicz, Adam Woronowicz i Andrzej Grabowski.
Wracaliśmy w dobrych humorach.


Rajd integracyjny
dla klas pierwszych technikum

W dniach 20 i 23 września uczniowie klas pierwszych technikum wzięli udział w pieszym rajdzie do Leśniczówki. Pogoda dopisywała co było niezwykle ważne, gdyż do pokonania mieli około 16 kilometrów. Czytaj dalej>>


Kolejna grupa uczniów ZSR-T we Włoszech

Tym razem grupa 10-ciu chłopców kształcących się zawodzie technik informatyk korzysta z projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy”. Czytaj dalej>>


Świat arabskich kobiet – spotkanie z Tanyą Valko w Miejskiej Bibliotece Publicznej!

W czwartek 19 września 2019 r. o godz. 17.00 w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwoleniu odbyło się spotkanie autorskie” z Tanyą Valko. Czytaj dalej>>


Nasi wśród najlepszych z najlepszych!!!!

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 18 września br. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie 18 nauczycieli zawodowców z Mazowsza, którzy opiekowali się stypendystami marszałka zostało laureatami drugiej edycji konkursu „Opiekun Stypendysty 2018/2019″. Czytaj dalej>>


Narodowe czytanie 2019

Narodowe Czytanie zostało zapoczątkowane w 2012. Lektury, które czytane są na głos w miejscach publicznych, to tylko i wyłącznie największe dzieła polskiej literatury. Czytaj dalej>>


UCZNIOWIE ZWOLEŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH W CZOŁÓWCE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO!

Świetny wynik egzaminów zawodowych sprawił, że uczniowie zwoleńskiej szkoły wyprzedzili większość placówek zawodowych z całego województwa mazowieckiego. Zdawalność w trzech branżach wyniosła aż 100%!

Czytaj dalej>> www.zwolenpowiat.pl/aktualnosc


Ubezpieczenie na rok szkolny 2019/2020

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW SZKOLNEGO NA ROK2019/2020 COMPENSA TU S.A VIG (plik.pdf)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV (184)(plik.pdf)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH (plik.pdf)


KIERMASZ KSIĄŻEK:
Skup czynny od 5.09.19 (czwartek) do 11.09.19
Sala 105 (parter) obok sali konferencyjnej

Godziny otwarcia:
5.09.19 (czwartek) – długa przerwa; godz. 14.50 – 15.10
6.09.19 (piątek) – godz.14.00 – 14.20
9.09.19 (poniedziałek) – długa przerwa; godz. 13.10–13.30; godz. 14.00–14.20
10.09.19 (wtorek) – długa przerwa; godz. 13.15 – 14.15
11.09.19 (środa) – godz. 13.15 – 13.30

Prosimy przynosić książki:
– podpisane ołówkiem
– oraz kartkę z imieniem i nazwiskiem z wypisanymi książkami oraz ich proponowaną ceną.
Planowana sprzedaż podręczników od 12.09.19
ZAPRASZAMY Klasa II a/c


Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2019/2020

Dnia 2 września 2019r. o godz. 10 w naszej szkole rozpoczął się nowy rok szkolny. Nie będzie to dla nas typowy rok nauki, ponieważ w mury naszej szkoły zawitali nie tylko absolwenci szkół gimnazjalnych, ale również podstawowych. W sumie do grona społeczności ZSRT w Zwoleniu dołączyło około 350 uczniów klas pierwszych. Czytaj dalej>>


PODRĘCZNIKI DLA KLAS PIERWSZYCH
na rok szkolny 2019/2020


Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych dla klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 (obowiązuje dla technikum czteroletniego i pięcioletniego) oraz DLA KLASY PIERWSZEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA (plik PDF)

 Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnokształcących dopuszczonych do użytku w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła ponadgimnazjalna (plik PDF)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnokształcących dopuszczonych do użytku w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła pondpodstawowa (plik PDF)


Przypominamy uczniom klas 3 gimnazjum oraz 8 szkoły podstawowej, iż termin dostarczenia dokumentów do klas pierwszych mija 28 czerwca 2019r.


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019


Absolwenci 2019!

4abc, 4d, 4ge, 4f, 3p


Goodbye Portsmouth!

     W czwartek 13 czerwca 2019r. odbyło się pożegnalne spotkanie uczestników projektu “Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy”. Podczas spotkania podsumowaliśmy nasz dwutygodniowy pobyt w Wielkiej Brytanii, podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami w pracy oraz spostrzeżeniami dotyczącymi kultury i stylu życia Anglików. Czytaj dalej>>


Greetings from Portsmouth!

      Nie tylko geodeci rozwijają swoje umiejętności w ramach programu Erasmus+. Spedytorzy także ciężko pracują w różnych firmach i zdobywają nowe doświadczenia zawodowe. Czytaj dalej>>


Hello guys!

Po pełnym wrażeń weekendzie, uczestnicy projektu: „Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy” wrócili do swoich obowiązków i zaczęli kolejny tydzień praktyk zawodowych w Portsmouth. Z każdym dniem uczą się czegoś nowego od profesjonalistów. Na pewno zaowocuje to w przyszłości :). Czytaj dalej>>


Konkurs wiedzy o Janie Kochanowskim w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

W piątek 7 czerwca 2019 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwoleniu odbył się tegoroczny międzyszkolny konkurs ,,Wiedzy o Janie Kochanowskim”. Czytaj dalej>>


Wycieczka do Brighton uczestników programu POWER

     Miniony weekend mieliśmy bardzo intensywny. Po sobotniej wycieczce do Londynu nadszedł czas na relaks. W tym celu pojechaliśmy pociągiem do Brighton, które jest uznawane za stolicę wybrzeża południowej Anglii. Czytaj dalej>>


Wycieczka do Londynu uczestników programu POWER

W sobotę 8 czerwca 2019 r. uczestniczyliśmy w długo wyczekiwanej wycieczce do Londynu. Mieliśmy bardzo napięty harmonogram, ale udało nam się zobaczyć wszystkie najważniejsze „landmarki” w stolicy Wielkiej Brytanii. Czytaj dalej>>


Honorowe krwiodawstwo to tradycja naszej szkoły!

      Podczas akcji krwiodawstwa, która odbyła się 06.06.2019 r. w budynku naszej szkoły, uczniowie i nauczyciele oddali społecznie 10 000 ml krwi pełnej. Do akcji przystąpiły 32 osoby, a krew oddało 24 dawców. W tym roku szkolnym była to już trzecia akcja oddawania krwi.
Za naszą działalność otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi. Docenione zostały nie tylko akcje krwiodawstwa, ale także zrealizowany scenariusz lekcji Twoja krew, moje życie. Certyfikat jest nadawany za udział w akcji edukacyjnej w ramach programu profilaktyki zdrowotnej Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020. Organizowane akcje przyczyniły się do uzupełnienia wiedzy na temat Honorowego Oddawania Krwi i kształtowania pozytywnych postaw, w których na pierwszym miejscu stoi dobro drugiego człowieka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcjach i w promowaniu honorowego krwiodawstwa. Zapraszamy na kolejne akcje w następnym roku szkolnym.

Opiekun: Borowska K.


Kolejna grupa uczniów ZSR-T na praktykach !!!!

     Od 2 czerwca grupa 20-stu uczniów z naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik spedytor i technik geodeta rozpoczęła zagraniczne praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Czytaj dalej>>


Spotkanie warsztatowe ”Zdrowe piersi są OK!”

      W dniu 28 maja 2019 roku po raz kolejny odbyło się w naszej szkole spotkanie profilaktyczne w zakresie profilaktyki raka piersi, dla dziewcząt klas przedmaturalnych. Uczestniczyły w nim 23 dziewczęta z klas trzecich. Spotkanie było zorganizowane w ramach programu – „Zdrowe piersi są OK.!” Czytaj dalej>>


DZIEŃ OTWARTY W ZSR-T ZWOLEŃ

    17 maja 2019 r. w Zespole Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu zorganizowano Dzień Otwarty. Miał on na celu prezentację dorobku szkoły, jak również przybliżenie naszej placówki potencjalnym uczniom i ich rodzicom. W programie Dnia zaprezentowano bogatą ofertę, m.in.: zawody sportowe, występy muzyczne uczniów, doświadczenia chemiczne, pokaz dronów i drukarek 3D, prezentacje programu Erasmus Plus i wiele innych atrakcji. Czytaj dalej>>


Spotkanie w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Zwoleniu

W dniu 9 maja 2019 roku licząca 42 osoby grupa chętnych uczniów ZSR-T w Zwoleniu, pod opieką Katarzyny Krzyśko-Płachta i Anny Winogrodzkiej, odwiedziła Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Zwoleniu. Czytaj dalej>>


OGŁOSZENIE

     Uwaga! Drodzy maturzyści w celu sprawnego przeprowadzenia egzaminu maturalnego prosimy aby zdający stawili się na godzinę przed egzaminem. W dniach 6,7,8 maja prosimy o obecność na godzinę 8.00. Dziękujemy.


Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

     Uczennica klasy 4 technikum architektury krajobrazu Magdalena Kawecka zajęła II miejsce w eliminacjach okręgowych XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku architektura krajobrazu, które odbyły się 12 kwietnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Serdecznie gratulujemy!!! Czytaj dalej>>


Kartki z podróży


Drodzy uczniowie i rodzice

      W związku z decyzją Głównego Zarządu ZNP od soboty 27 kwietnia 2019 roku strajk nauczycieli i pracowników oświaty zostaje zawieszony. Zajęcia w szkole od 29 kwietnia odbywać się będą zgodnie z planem.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne


Drodzy uczniowie i rodzice!

Jako nauczyciele ZSR-T świadomi naszych obowiązków i znaczenia naszych decyzji w tym ważnym dla nas wszystkich czasie informujemy, że:

– w dniu 15 kwietnia 2019 r. odbyła się klasyfikacja maturzystów zgodnie z kalendarzem roku szkolnego,

– zakończenie roku szkolnego klas maturalnych odbędzie się 26 kwietnia 2019r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSR-T w Zwoleniu


DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

   Uprzejmie informujemy, iż w związku z brakiem porozumienia Związku Nauczycielstwa Polskiego ze stroną rządową w dniu dzisiejszym w naszej szkole rozpoczęła się akcja protestacyjna.

    Niezależnie od udziału pracowników szkoły w strajku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą realizowane adekwatnie do możliwości kadrowych placówki.

   Uczniowie korzystający z internatu i stołówki będą mieli zapewnioną opiekę i wyżywienie.

Dyrekcja Szkoły


Ciao Wenecja!!!

     Wczesnym rankiem w sobotę uczestnicy projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy” wzięli udział w podróży do Wenecji. Tego „miasta na wodzie” nie da się łatwo opisać ani do niczego porównać. Jest jedyne w swoim rodzaju. Wenecja posiada niesamowity urok, gdy weneckie kanały mienią się w słońcu, a gondolierzy zachęcają turystów do wyprawy. Rozumiemy już dlaczego, nazywana jest najpiękniejszym miastem świata. Czytaj dalej>>


GABINET STOMATOLOGICZNY

    Nowy gabinet stomatologiczny w Zespole Szkół Rolniczo- Technicznych w Zwoleniu ul. Wojska Polskiego 78.  Czytaj dalej>>


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą


Nasi uczniowie zdobywają swoje pierwsze międzynarodowe doświadczenia zawodowe cz.1

     Od poniedziałku 1 kwietnia br. uczniowie technikum ekonomicznego i architektury krajobrazu rozpoczęli praktyki zawodowe u włoskich pracodawców na terenie Rimini oraz San Marino. Czytaj dalej>>


Dolce Vita na talerzu!!!

     Kuchnia włoska to nie tylko pizza na grubym cieście i spaghetti z mięsem mielonym.
Dzięki pobytowi w Rimini poznaliśmy bogactwo jej smaków. Czytaj dalej>>


Buongiorno Italia!!!

3… 2… 1… pierwsze staże w Rimini czas zacząć !!!
Włoskie wybrzeże przywitało nas słońcem i lazurowym niebem. Po pysznym śniadaniu spotkaliśmy się z Giadą – naszą opiekunką z ramienia Sistema Turismo. Dzięki Niej poznaliśmy ciekawe miejsca i historie związane z miastem.Czytaj dalej>>


Każdy może zostać bohaterem i ratować życie. Za nami Dzień Potencjalnego Dawcy Szpiku w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu

Równo 100 osób zarejestrowało się w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS! – to wynik wyjątkowego wydarzenia, Dnia Dawcy Szpiku dla Joanny i Innych, który odbył się 27 stycznia w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Każda nowo zarejestrowana osoba ma szansę podarować komuś najcenniejszy i nieprzeliczalny na pieniądze dar, życie. Czytaj dalej>>


DAR KRWI

5 marca br. w naszej szkole odbyła się kolejna, akcja honorowego krwiodawstwa, organizowana cyklicznie od piętnastu lat. Uczniowie, nauczyciele i absolwenci podzielili się z potrzebującymi tym, co mają najcenniejsze – własną krwią. Czytaj dalej>>


Pierwsza pomoc

28 lutego 2019 roku gościem w naszej szkole była Pani Agnieszka Dobrowolska- ratownik medyczny, zastępca kierownika Pogotowia Ratunkowego SPZZOZ w Zwoleniu. Uczestnicy zajęć – uczniowie klas: 3d, 2ag i 1e dowiedzieli się na czym polega praca ratownika medycznego, czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe oraz jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy. Czytaj dalej>>


Cześć Ich Pamięci – Żołnierze Wyklęci

Od kilku lat w naszej szkole obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę – cenę własnego życia. Czytaj dalej>>


Ogrody na dachu

      W dniu 19.02.2019r. zostały zorganizowane warsztaty, których tematem przewodnim było zakładanie zielonych ogrodów na dachu. Szkolenie przeprowadzili pracownicy firmy GCL: pan Dariusz Groszek oraz pan Andrzej Kania, fachowcy, których profesjonalizm, wiedza i doświadczenie jest gwarancją ciekawych i niestandardowych rozwiązań. Czytaj dalej>>


      1 marca będziemy obchodzili Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Zapraszamy młodzież i wszystkich zainteresowanych do obejrzenia wystawy ”Żołnierze Wyklęci. Żołnierze niezłomni”. Wystawa ma miejsce w holu głównym naszej szkoły 🇵🇱🇵🇱🇵🇱 Pamiętajmy! 🇵🇱


WIGILIA W INTERNACIE

       Tradycyjnie jak co roku spotkaliśmy się 18 grudnia – na kilka dni przed Bożym Narodzeniem – w naszej ,,niemałej rodzinie’’, aby wspólnie przeżyć czas przedświąteczny; poczuć, że jesteśmy razem, bardziej sobie bliscy niż na co dzień… Czytaj dalej>>


Święta, święta…

     21 grudnia 2018 roku był dniem wyjątkowym. W naszej szkole odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli: przedstawiciele Powiatu Zwoleńskiego w osobach: Pana Starosty – Stefana Bernaciaka, Wicestarosty – Waldemara Urbańskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu – Piotra Fijołka, nauczyciele i pracownicy szkoły. Czytaj dalej>>

 13 grudnia 1981 roku państwo komunistyczne wypowiedziało wojnę społeczeństwu! Generał Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny! W rocznicę tych wydarzeń zapraszamy do obejrzenia wystawy przedstawiającej ten trudny czas, czas apokalipsy dla narodu polskiego. Wystawa zaprezentowana jest w holu głównym na parterze. Materiały udostępnione zostały przez Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu. Zapraszamy!


Mikołaj 2018


Konkurs na NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

W dniu 06.12.218r został rozstrzygnięty Konkurs na NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ.

Tematem konkursu było wykonanie kartki świątecznej w formacie dowolnym z papieru, ręcznie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi – rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp. z ciekawie wypisanymi życzeniami. W konkursie wzięło udział 15 uczestników.

I miejsce zajęła Gabriela Pawełek z klasy IVA

II miejsce zajęła Weronika Komisarska z klasy IIG

III miejsce zajęła Karolina Nędzi z klasy IIE

III miejsce zajęła Patrycja Sztobryn z klasy IIA

Wyróżnienie otrzymały Kinga Kamińska z klasy IIE oraz Oliwia Domagała z klasy IIIE

Natomiast Pochwałę otrzymał Jakub Urbanka klasa IM

Dziękuję wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie za przygotowanie pięknych prac, które można podziwiać na korytarzu szkolnym.

Kozak Katarzyna


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/POWER/2018

dotyczące usługi transportowej na przejazd grupy uczestników projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy” wraz z opiekunami do Rimini (Włochy) i z powrotem

POBIERZ


ROK SZKOLNY 2018/2019 w INTERNACIE

ROK SZKOLNY 2018/2019 przywitaliśmy w nowym miejscu. Internat zmienił swoją siedzibę… Po wielu latach przenieśliśmy się z ulicy Wojska Polskiego na ulicę Kościuszki. Nowy („stary”) budynek, nowe otoczenie, „nowi” (i „starzy”) wychowawcy, „nowi” i „starzy”  wychowankowie. Czytaj dalej>>


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ POWER/2018

na zakup oraz dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

POBIERZ


Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w ZSR-T w Zwoleniu


OBCHODY 100 – LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI.

      Dnia 9 listopada 2018r. w ZSR-T w Zwoleniu odbyła się uroczysta akademia z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademię zaszczycili swoją obecnością Starosta Zwoleński Pan Waldemar Urbański oraz wicestarosta Pan Arkadiusz Sulima. Czytaj dalej>>


Konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”

      Dnia 24.10.2018 roku odbył się pierwszy etap IX edycji konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązywanie zadań w trzech etapach. W pierwszym etapie (szkolnym) wzięło udział 20 uczniów klas trzecich i czwartych technikum.
I miejsce Szewczyk Mateusz klasa 4f
II miejsce Rogala Patryk klasa 4d
III miejsce Czerniak Patrycja klasa 4e
      Awans do drugiego etapu uzyskał uczeń Mateusz Szewczyk z klasy 4f. Będzie on reprezentował naszą szkołę w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie.
    Zwycięzcy gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWER/2018/(pdf)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POWER/2018/(pdf)


Patriotyzm na co dzień!

      Oddajemy krew dla Biało-Czerwonej to hasło akcji krwiodawstwa, która odbyła się w naszej szkole 18 października. Podczas wydarzenia 48 odważnych uczniów klas trzecich i czwartych oddało w sumie 21,6 l krwi.
Dziękuję wszystkim uczniom, którzy oddali krew. Tym, którzy po raz kolejny odpowiedzieli pozytywnie na apel oraz tym, którzy dołączyli do grona honorowych dawców krwi podczas tego wydarzenia.
Pamiętajcie, że oddając krew ratujecie komuś życie, dlatego proszę o liczny udział w kolejnej akcji Krwiodawstwa.


Opiekun akcji Katarzyna Borowska


W dniu 17 października 2018 r. odbyła się wycieczka szkolna do Warszawy. Uczestniczyli w niej uczniowie klas Ia, Ic, Id oraz IIi wraz z wychowawcami. Pierwszym punktem wycieczki był park trampolin Hangar 646. Ta coraz bardziej popularna forma aktywności fizycznej dostarczyła uczestnikom wycieczki wielu niezapomnianych wrażeń. Po profesjonalnej rozgrzewce pod okiem instruktora, uczestnicy wycieczki korzystali z szeregu atrakcji, m.in. ścieżek akrobatycznych, koszów do wsadów, trampolin sportowych oraz basenów wypełnionych gąbkami. Następnie odwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik. Wszyscy mogli poznawać prawa nauki oraz samodzielnie przeprowadzać doświadczenia na interaktywnych wystawach. Ostatnim punktem naszej wycieczki był spacer po Starym Mieście.


20 LAT POWIATU ZWOLEŃSKIEGO


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

      W dniu 12 października 2018r. w Zespole Szkół Rolniczo- Technicznych w Zwoleniu odbyła się uroczysta akademia z okazja Dnia Edukacji Narodowej.

     W uroczystości wzięli udział członkowie Rady Powiatu na czele z Panem Starostą oraz Dyrekcja naszej szkoły, nauczyciele i uczniowie.

     Podczas akademii zostały wręczone nagrody i wyróżnienia. Starosta Powiatu Zwoleńskiego wręczył nagrody za owocna pracę Dyrekcji naszej szkoły. Natomiast Dyrektor Arosław Jakóbik wręczył nagrody nauczycielom, którzy w minionym roku szkolnym wyróżnili się swoją pracą na rzecz szkoły i społeczności szkolnej oraz wyróżnienia pedagogom, którzy uzyskali kolejne stopnie awansu zawodowego.

    Za program artystyczny podczas akademii odpowiedzialne były klasy 1e i 2f z wychowawcami, które w imieniu wszystkich uczniów w zabawny sposób podziękowały swoim nauczycielom za codzienny trud włożony w ich wychowanie i edukację.

    Występ szkolnego zespołu Niepowtarzalni oraz wzruszające występy solo uczennic klas 3p i 2a stanowiły idealne uzupełnienie oprawy artystycznej akademii.
Z okazji Dnia Nauczyciela składamy wszystkim pedagogom najlepsze życzenia!


Jest dotacja na szkolny gabinet stomatologiczny!

Jeszcze w tym roku w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu powstanie gabinet stomatologiczny z bardzo nowoczesnym wyposażeniem i usługami nie odbiegającymi standardem od gabinetów prywatnych. Opieką dentystyczną zostaną objęte dzieci oraz młodzież z dziesięciu placówek oświatowych z terenu gminy Zwoleń. Powiat pozyskał na ten cel aż 105 tysięcy złotych. Czytaj dalej>>


     W związku z obchodami 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy do obejrzenia wystawy „OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI” (parter, hol główny). Dziękujemy Instytutowi Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu za udostępnione materiały ZSR-T dla Niepodległej!


Waruki ubezpieczenia w roku szkolnym 2018/2019


Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych CL_2018.04.10

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW SZKOLNEGO NA ROK 2018/2019 COMPENSA TU S.A VIG


Wycieczka Ujazd – Kurozwęki 1 X 2018r.

     Jedna z najpiękniejszych atrakcji turystycznych ziemi świętokrzyskiej stała się ważnym punktem naszej wycieczki zorganizowanej dla uczniów klasy 2d, 2a/g oraz 4e i 3d. Uczestnicy z przyjemnością zwiedzali w Ujeździe Zamek Krzyżtopór – tajemniczą ruinę zagubioną wśród pól i wzgórz ziemi opatowskiej. Czytaj dalej>>


STYPENDIA MARSZAŁKA MAZOWSZA!!!

Nasi Uczniowie otrzymali Stypendia Marszałka Mazowsza. Serdecznie gratulujemy !!!! Czytaj dalej>>


Drodzy uczniowie,

      Od poniedziałku 24 września 2018 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych potrwa do 12 października 2018 r.

     Zapraszamy chętnych uczniów klas drugich i trzecich kształcących się w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik informatyk, technik geodeta i technik spedytor do zaangażowania się w projekt i do składania formularzy aplikacyjnych dostępnych u Pani Agnieszki Strzeleckiej w sali 324.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu i jego tematyką. Udział w projekcie jest dobrowolny i w pełni finansowany ze środków unijnych.
Wyjazd na mobilność europejską jest wspaniałym osobistym doświadczeniem. Korzystajcie więc i czerpcie pełnymi „garściami” z tej niepowtarzalnej okazji.

Zespół Projektowy

 


Kolejny sukces naszych uczniów !!!

   Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, że aż jedenastu uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia w ramach czwartej edycji projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Czytaj dalej>>


      19 września 2018r. uczniowie klas 2f, 3f oraz 3i wraz z opiekunami: p.Martą Szabat i p.Renatą Ozgą byli na wycieczce w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Od wczesnych godzin porannych wszystkim dopisywał świetny humor. Wycieczka była pełna emocji, przygód i dobrej zabawy. Na terenie kompleksu zajmującego 26 hektarów uczniowie korzystali z dynamicznych zjeżdżalni, atrakcyjnych roller-coasterów, zjazdów na pontonie po rwącej rzece… Uczestniczyli w pokazach kaskaderskich, pokazach iluzjonistów, odwiedzili również kino 7D. Wszystko udało się stuprocentowo – świetna zabawa, bezpieczeństwo i sprawdzenie siebie w ekstremalnych warunkach.


Akcja: „Narodowe Czytanie”

W dniu 8 września 2018 r. po raz siódmy w kraju, a szósty w Zwoleniu odbyła się akcja: „Narodowe Czytanie”. Z licznym udziałem uczniów reprezentujących ZSR-T w Zwoleniu. Czytaj dalej>>


Kolejny Rok Szkolny rozpoczęty!

   Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 odbyło się 3 września 2018 r. Na uroczystej akademii do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów zwrócił się dyrektor Arosław Jakóbik, który szczególnie ciepło przywitał uczniów klas pierwszych. Pan Dyrektor mówił także o nowym Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Ośrodku Doskonalenia i Dokształcenia Zawodowego mieszczącego się na ulicy Kościuszki. Ciekawą propozycją jest także możliwość wzięcia udziału przez uczniów naszej szkoły w programie Erasmus+.
Pan Starosta Zwoleński Waldemar Urbański podkreślił natomiast korzyści z edukacji w naszej szkole oraz o planach modernizacji sali gimnastycznej i budowy boiska lekkoatletycznego. Wspominał także o potrzebie edukacji samorządowej i lokalnej.


Nowe ośrodki kształcenia zawodowego gotowe

  1 września w Zwoleniu ruszą nowe jednostki organizacyjne z zakresu edukacji: Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Doskonalenia i Dokształcenia Zawodowego. Będą staże, praktyki i warsztaty, czyli zupełnie nowa jakość kształcenia zawodowego. Czytaj dalej>>


Mieszkańcy internatu ZSR-T

   Mieszkańców internatu ZSR-T zapraszamy w tym roku szkolnym na ul. Kościuszki 39. Pierwszoklasistów prosimy o przyjazd z rodzicem. Możliwość zakwaterowania już 2 września 2018 r. od godziny 16.30.

  Wychowawcy


Anglia oraz Włochy stoją otworem przed uczniami naszej szkoły!!!

   Z wielką przyjemnością informujemy, że zgłoszony przez naszą szkołę projekt Erasmus+ pt. „Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy” został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Czytaj dalej>>


Są wyniki matur – uczniowie naszego technikum na czwartym miejscu w województwie mazowieckim!


Absolwenci 2018!
4aed, 4cg, 4f, 3p, LO dla dorosłych.


Szkoła na miarę XXI wieku – za nami Dzień Otwarty Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

dla klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

Wykaz podręczników do:
PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH dla technikum i szkoły branżowej I stopnia (pdf),

technikum architektury krajobrazu (pdf),

technikum ekonomicznego (pdf), 

technikum spedycyjnego (pdf),

technikum informatycznego (pdf),

mechanik operator pojazdów rolniczych i mechanik pojazdów samochodowych (pdf).


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

      Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, wysiłku, ale także sukcesów i radości. Są one zasługą zarówno Was Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli, którzy przekazując swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata uczą wartości, zasad moralnych i wszystkiego, co potrzebne jest w dorosłym życiu.

     Z okazji zakończenia roku szkolnego Nauczycielom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkoły wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

    Wam Drodzy Uczniowie życzymy wielkiej przygody, niewyczerpanych pokładów energii i uśmiechu na co dzień. Obyście w kolejnym roku szkolnym wrócili z zapasem sił, gotowi do podjęcia nowych zadań, realizacji marzeń i planów.


Sukces naszych uczniów na XLII Eliminacjach Centralnych
OWiUR we Wrocławiu

     W dn 7 – 8 czerwca odbyły się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu XLII Eliminacje Centralne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Naszą szkołę reprezentowali trzej uczniowie, którzy w etapie okręgowym w Warszawie zajęli pierwsze i drugie miejsca, dwóch uczniów w bloku produkcja roślinna i jeden uczeń w bloku produkcja zwierzęca. Czytaj dalej>>


Mistrzostwa Szkoły w Halowej Piłce Nożnej


Wycieczka do Brukseli za wygrany Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

      Uczennica klasy 3e Natalia Trześniewska wygrała Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej i wygrała nagrodę wyjechała do stolicy Belgii – Brukseli. W dniach 1-5.06.2018 r. zwiedzała Parlament Europejski, gdzie spotkała się z Panem europosłem Zbigniewem Kuźmiukiem. W ostatnim dniu zwiedzała starówkę i katedrę Świętego Michała i Świętej Guduli. Wycieczka była bardzo interesująca i pełna pozytywnych emocji, których na pewno długo nie zapomni.


Szkolny Konkurs chemiczny

      W dniu 7 czerwca 2018 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Chemiczny dla uczniów klas pierwszych. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów, podniesienie poziomu znajomości chemii oraz doskonalenie umiejętności stosowania wiadomości teoretycznych w praktyce. Do rywalizacji przystąpiło 5 dwuosobowych zespołów złożonych z uczniów klas pierwszych technikum. Konkurs zorganizowała pani Katarzyna Borowska. Po sprawdzeniu zadań okazało się, że pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy 1f.
Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!

 Organizator.

 


Wycieczka w Tatry maj 2018


Wycieczka do Janowa Lubelskiego
klas 1f, 2f, 3f i 3d


2018.05.11 – Dzień Otwarty w ZSR-T

      W piątek, 11 maja 2018 r. ZSR-T otworzył swoje drzwi dla przyszłych absolwentów szkół gimnazjalnych. Zwiedzanie szkoły, zawody sportowe, konkursy, pokazy, kawiarenka, degustacja potraw czy wystawa dronów i drukarek 3D – to tylko niektóre z atrakcji, które czekały odwiedzających szkołę. Czytaj dalej>>

 

BARDZO DOBRE WYNIKI NASZYCH UCZNIÓW na OWiUR

20 kwietnia na SGGW w Warszawie odbył się etap okręgowy XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Brali w nim udział również uczniowie z naszej szkoły, którzy w eliminacjach szkolnych zajęli najlepsze miejsca. Czytaj dalej>>


2018.04.27 – POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

      Drodzy maturzyści! Wszystko ma swój początek i ma swój koniec, a każda chwila znika tak szybko, że nawet gdybyśmy chcieli ją zatrzymać, przemija, zanim zdążymy ją powspominać.
Żegnamy uczniów klas czwartych i trzecich. Życzymy im wszystkiego dobrego i…. powodzenia na maturze!


KONKURS INFORMATYCZNY „WIRTUALNY ŚWIAT ZSR-T w ZWOLENIU”

       ZSR-T ogłasza konkurs na stworzenie strony WWW dotyczącej kierunków kształcenia jakie są dostępne w naszej szkole. Na pracę czekamy do 8 czerwca (sala 319 i 323). Zapraszamy do udziału!   Regulamin konkursu (pdf)


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM „KU NIEPODLEGŁEJ”

      W ramach obchodów związanych z upamiętnieniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych zorganizował konkurs historyczny „KU NIEPODLEGŁEJ” przeznaczony dla szkół gimnazjalnych. Patronat nad konkursem objął Starosta Zwoleński Pan Waldemar Urbański. Konkurs przeprowadzony przez nauczycieli historii Pana Marcina Kacę i Panią Ilonę Ciecieląg miał swój finał w dniu 11 maja podczas Dnia Otwartego w ZSR-T. Uczestnicy musieli zmierzyć się z testem wiedzy. Ostatecznie I miejsce zajął uczeń 3 klasy gimnazjum z Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli Jakub Grudzień, II miejsce zajęła uczennica reprezentująca również szkołę z Paciorkowej Woli Aleksandra Kuropieska a III miejsce uczennica klasy 3 gimnazjum z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie, Wiktoria Stępień. Gratulujemy, mamy nadzieję, że konkurs wpiszę się w tradycje szkoły i zapraszamy do II edycji za rok.

Marcin Kaca


      227 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja.
Konstytucję Majową uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Schyłek XVIII w. przyniósł 3 rozbiory i utratę niepodległości na 123 lata.
Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
W naszej szkole rocznicę tę uczciliśmy organizując uroczystą akademię.


Szereg szkoleń i staży zawodowych dla uczniów – powiat zwoleński
partnerem w programie edukacyjnym


Staże, praktyki, warsztaty, czyli zupełnie nowa jakość kształcenia
zawodowego w Zwoleniu


      W dniu 25.04 w naszej szkole odbył się Międzypowiatowy Turniej w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.
W zawodach udział wzięły drużyny:
-Zespół Szkół Rolniczo Technicznych w Zwoleniu
-Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu
-Zespół Szkół nr.2 Przysucha
W drużynie dziewcząt rozegrany został jeden mecz, udział w nim wzięły dziewczęta z ZSR-T Zwoleń i uczennice ZS 2 Przysucha. Bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki naszej szkoły wygrywając 19:4.
Statuetkę najlepszej zawodniczki tego turnieju otrzymała Martyna Szafrańska, natomiast najlepszą bramkarką została Ewelina Kaca.
W śród chłopców rozegrane zostały trzy mecze:
-ZSR-T Zwoleń – ZS 2 Przysucha 17:13
-LO Zwoleń –ZS 2 Przysucha 25:17
-ZSR-T Zwoleń- LO Zwoleń 19:19 o wygranej zadecydowały rzuty karne (4:1)
W Międzypowiatowym Turnieju Piłki Ręcznej chłopców pierwsze miejsce zajęła drużyna LO Zwoleń, drugie ZS 2 Przysucha.W zawodach najlepszym zawodnikiem został Kacper Marzęda z LO a najlepszym bramkarzem Przemysław Grabowski z ZSR-T.
A.Bartosiewicz, M. Szymanowicz


      24 kwietnia klasy maturalne 4cg, 4f, 4aed, 3p z wychowawcami Panią Anną Toporek, Panią Katarzyną Borowską oraz Panem Marcinem Kacą odbyli pielgrzymkę do Częstochowy na Jasną Górę oraz Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawowali katecheci Pani Maria Rusinowska i Pan Mateusz Pindakiewicz oraz ksiądz Roman Kotlinowski.


      W dniach 19-20 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy 3d wraz z wychowawczynią Magdaleną Szymanowicz i panią pedagog Magdaleną Krajewską uczestniczyli w wycieczce szkolnej. Najpierw odwiedziliśmy Kraków następnie udaliśmy się do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Kolejnym punktem zwiedzania była Kopalnia soli w Bochni tam też spędziliśmy nocleg. Drugiego dnia fantastycznie bawiliśmy się w energylandii. Dzięki wspaniałej pogodzie plan wycieczki został w pełni zrealizowany.


Mistrzowie Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców Szkół Średnich

     Dnia 18 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół Rolniczo- Technicznych w Zwoleniu odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Szkół Średnich. Zarówno nasza reprezentacja dziewcząt, jak i chłopców pokonała swoich rywali z  L.O w Zwoleniu zdobywając tytuł Mistrza tych zawodów. Czytaj dalej>>


Konkurs informatyczno – historyczny „Polska 1918”

    ZSR-T ogłasza konkurs na prezentację multimedialną lub film dotyczący odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r. Na pracę czekamy do 30 maja ( sala 311). Zapraszamy do udziału! Regulamin konkursu (pdf)


PROJEKCJA FILMU „KOMENDANT ZAGOŃCZYK”

     09 kwietnia młodzież naszej szkoły miała możliwość obejrzenia filmu ,,Komendant Zagończyk”. Film przedstawia postać jednego z Żołnierzy Wyklętych Franciszka Jaskulskiego ps. ,,Zagończyk”. Pokaz poprzedzał wykład radomskiego historyka Pana Przemysława Bednarczyka, który jest scenarzystą i producentem filmu. Zarówno wykład jak i sam film cieszył się ogromnym zainteresowaniem zgromadzonej młodzieży. W projekcji filmu wzięły udział klasy: 3p, 2p, 4f, 2f, 1d, 1i, 1ag.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNO – HISTORYCZNEGO „NIEPODLEGŁA”

     Poznaliśmy laureatów konkursu na plakat upamiętniający 100–lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs organizowany był przez Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Historii, WOS i EDB w ZSR-T. Czytaj dalej>>


Drodzy krwiodawcy – dziękujemy!

      W dniu 20.03.2018r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz mieszkańcy Zwolenia oddali krew. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu odpowiedziało 76 osób, z których do poboru krwi zakwalifikowało się 52. Wszyscy chętni musieli poddać się wstępnym badaniom. Najczęstszymi przyczynami niemożności oddania krwi były: infekcje i stany ogólnego osłabienia organizmu.
Dzięki zaangażowaniu naszej młodzieży, udało się zebrać prawie 23 litry życiodajnego płynu. Obsługa medyczna RCKiK podziękowała organizatorom i uczniom za sprawnie przeprowadzoną akcję. To przedsięwzięcie weszło już na stałe do kalendarza najważniejszych imprez prozdrowotnych w szkole. W tym roku szkolnym już po raz drugi mogliśmy ratować czyjeś życie, oddając swoją krew. Kolejna akcja już w przyszłym roku szkolnym!
Organizatorem akcji była nauczycielka Katarzyna Borowska


„Młodzież zapobiega pożarom”- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 16.03.2018r. przeprowadzono eliminacje szkolne Turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięło w nim dział 13 uczniów z Zespołu Szkół Rolniczo –Technicznych w Zwoleniu. Młodzież rozwiązywała test składający się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Czytaj dalej>>


Udział uczniów w konferencji CheckIT w Lublinie

Tworzenie gier komputerowych, programowanie robotów i pisanie aplikacji mobilnych – m.in. w takich warsztatach uczestniczyć mogli młodzi informatycy z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu, którzy 6 marca 2018 r. wzięli udział w konferencji CheckIT w Lublinie. Czytaj dalej>>


NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

     Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2 marca odbyło się spotkanie z pracownikiem naukowym Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu dr Arkadiuszem Kutkowskim. Spotkanie poprzedzone było krótkim występem artystycznym przygotowanym przez młodzież z klasy 1ag i 3p. Pan Arkadiusz Kutkowski wprowadził uczestników spotkania w tematykę Żołnierzy Wyklętych krótką prelekcją a następnie młodzież obejrzała film dotyczący Franciszka Jerzego Jaskulskiego ps. „Zagończyk”. Moderatorami spotkania była Pani Ilona Ciecieląg i Pan Marcin Kaca.
Pan Arkadiusz Kutkowski przekazał szkole cenne publikacje naukowe dotyczące tematyki walki podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej. W spotkaniu uczestniczyły klasy 1e, 1i, 1f, 1ag, 1d oraz klasa 2m/w.

Marcin Kaca


SZKOLNY KONKURSU PLASTYCZNO–HISTORYCZNY
NA PLAKAT <<NIEPODLEGŁA>>

     W związku z przypadającą na 2018 rok 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-historycznym na plakat upamiętniający to wydarzenie. Na pracę czekamy do 1 marca, pracę proszę składać w sali 311 (Marcin KACA).
ZSR-T dla NIEPODLEGŁEJ! Zapraszamy! Do wygrania atrakcyjne nagrody!  REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

 


BAL STUDNIÓWKOWY 2018

   W sobotę, 13 stycznia maturzyści naszej szkoły bawili się w Zajeździe ,,Fraszka” koło Zwolenia. Były piękne wieczorowe kreacje, eleganckie garnitury, podziękowania i łzy wzruszenia. Czytaj dalej>>


Udział wolontariuszy ZSRT w 26 Finale WOŚP

     14 stycznia 2018 roku liczna grupa wolontariuszy ZSRT w Zwoleniu wzięła udział w kwestowaniu na rzecz WOŚP. W tym roku byli to uczniowie klas pierwszych, którzy pomimo młodego wieku, mają duże doświadczenie w kwestowaniu, co zaowocowało zebraną kwotą. Kwestujący w piątek 12 stycznia spotkali się z policjantem Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, który przekazał praktyczne rady dotyczące unikania zagrożeń w trakcie zbiórki. Na szczęście w niedzielę oprócz mroźnego wiatru i kilkustopniowego mrozu nic nie zakłóciło bezpieczeństwa naszym dzielnym wolontariuszom. Łączna zebrana przez nich kwota to 2657,52 zł Rekord pobił Mateusz Zawada, który zebrał 1077,96 zł i Patryk Warzecha 1034,09 zł oraz Patrycja Gołda 207,46 zł, Dawid Madej 196,63 zł a także Zając Marta i Agata Jasik.
Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY ogromnej wytrwałości i zapału oraz życzymy sukcesów w przyszłym roku.

 Opiekunowie Ilona Ciecieląg, Agata Wieczorek i Magdalena Krajewska

 


WIGILIA 2017 W INTERNACIE

      Tradycyjnie – jak co roku – spotykamy się na kilka dni przed Świętami, aby wspólnie doświadczyć wzruszeń związanych z przeżywaniem Bożego Narodzenia. Gospodarzami naszej Wigilii są najstarsi wychowankowie. Czytaj dalej>>


„SZKOŁA ORLĄT”

       28 listopada 2017r. uczniowie klasy 3eg z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu pod opieką Magdaleny Krajewskiej i Pawła Ozgi wzięli udział w Dniach Otwartych zorganizowanych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Czytaj dalej>>


ZACZYTANE MIKOŁAJKI 2017

      6 grudnia, jak co roku w naszej szkole jest okazją aby integrować społeczność uczniowską w radosnej, pełnej spontaniczności serdecznej atmosferze. Było zabawnie, śmiesznie, kolorowo i głośno tym razem w zupełnie „ZACZYTANYM” klimacie!!! Czytaj dalej>>


Andrzejki w internacie ZSR-T

   „Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze.” Od dawien dawna w noc św. Andrzeja młode dziewczęta zbierały się, aby dowiedzieć się, jaka będzie ich przyszłość. Chłopcy, ciekawi co ich spotka, zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny.   Czytaj dalej>>


Warsztaty naukowe kl. IV c

     Dn. 29.11.2017 r. uczniowie klasy IVc i część uczniów klasy IIIb uczestniczyła w warsztatach naukowych ,,Zagrożenia dla funkcjonowania gleb użytkowanych rolniczo” w IUNG w Puławach. Czytaj dalej>>


Poezja i literatura regionalna w ZSRT,
spotkanie autorskie w czytelni biblioteki.

      W dniu 29 listopada 2017 roku w bibliotece Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu odbyło się spotkanie z Panem Władysławem Bara Kapciak pisarzem-regionalistą oraz poetą. Zaproszony gość jest autorem książek : „Barycz i okolice: okruchy historii”, „Jasieniec Solecki: fakty i ludzie” „Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasieńcu Soleckim 1821-1921-2011”oraz tomiku wierszy „Zanikanie materii”. Czytaj dalej>>


Spotkanie z okazji Międzynarodowego
Dnia Praw Dziecka

       W ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w poniedziałek, 20 listopada policjanci zorganizowali spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu. W spotkaniu brał udział Przewodniczący Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sędzia Piotr Chudzio z Sądu Rejonowego w Zwoleniu. Czytaj dalej>>


Uczniowie ZSR-T na UTH w Radomiu

       W dniu 15 listopada na Wydziale Transportu i Elektrotechniki gościła grupa blisko 40 uczniów z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu, uczących się w klasach o profilu informatycznym – 2f i 4f. Czytaj dalej>>


Uczniowie ZSR-T na GIS Day

      W środę, 15 listopada 2017 r., w budynku Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatykii Energetyki (budynek Energis) odbył sięKielecki GIS Day. Czytaj dalej>>


Wizyta Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu filia w Zwoleniu w ZSR-T.

      We wtorek, 14 października odbyły się pierwsze z szeregu zaplanowanych na rok szkolny 2017/2018 zajęć warsztatowych dla uczniów ZSR-T w Zwoleniu, prowadzonych przez bibliotekarza BP filia w Zwoleniu – panią Annę Orłowską. Czytaj dalej>>


NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

       ,,Wolność. Kocham i rozumiem” – pod takim hasłem społeczność ZSR-T obchodziła 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji w piątek, 10 listopada odbyła się uroczysta akademia szkolna. Czytaj dalej>>


MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE RĘCZNEJ 2017/2018

       W dniu 9 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyły się finały Mistrzostw Szkoły w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. Walka toczyła się o tytuł Mistrza Szkoły oraz Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły. Wśród 31 drużyn dziewcząt i chłopców, reprezentujących swoje klasy rozegrano 23 mecze eliminacyjne i wyłoniono finalistów. Czytaj dalej>>


Spotkanie z rodzicami w BIBLIOTECE
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

        W dniu 8 listopada 2017 r. w naszej bibliotece szkolnej przy okazji wywiadówki odbyło się spotkanie z rodzicami dotyczące popularyzacji czytelnictwa i rozwijania zainteresowań czytelniczych zarówno uczniów jak i rodziców. Czytaj dalej>>


List otwarty nauczyciela bibliotekarza do Rodziców uczniów
Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych
w Zwoleniu.

 


Eliminacje szkolne
XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (2017/2018)

W dniach 26 – 31.10.2017 odbył się w naszej szkole po raz kolejny realizowany szkolny etap OWiUR. W blokach tematycznych: architektura krajobrazu, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa rywalizowali uczniowie klas: IIIa, IVa, IIc, IIIb, IIIc i IVc. Czytaj dalej>>


SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

        Dnia 25.10.2017 roku odbył się etap szkolny konkursu matematycznego „Matematyka w Technice dla Technika”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy i pod patronatem Politechniki Lubelskiej.
W konkursie wzięło udział 13 osób z klas trzecich i 7 osób z klas czwartych technikum.

I miejsce – Gogacz Przemysław klasa 4f
II miejsce – Gogacz Bartłomiej klasa 4 g, Szewczyk Mateusz klasa 3f
III miejsce– Miękus Mateusz klasa 4g.

Awans do kolejnego etapu – międzyszkolnego uzyskał Gogacz Przemysław.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


WYBORY MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU

19 października spotkaliśmy się w świetlicy internatu aby wybrać SAMORZĄD INTERNATU. Poprzedni – złożony z maturzystek- opuścił mury szkoły i internatu i rozpoczął dorosłe życie… Czytaj dalej>>


„Pierwsze koty za płoty” czyli Otrzęsiny 2017

11 października 2017 roku zgodnie ze zwyczajem panującym w naszym internacie do grona braci uczniowskiej uroczyście zostali przyjęci pierwszoklasiści. W ten jesienny wieczór świętowaliśmy również Dzień Chłopaka. Czytaj dalej>>


Rozpoczyna się…
KSIĄŻKOMANIA W ZSR-T

      Biblioteka szkolna i nauczyciele języka polskiego zapraszają wszystkich uczniów do udziału w ogólnoszkolnej akcji pod hasłem
„KSIĄŻKOMANIA czyli KSIĄŻKOWY ZAWRÓT GŁOWY!!!”

W ramach akcji odbędą się:
• Konkurs grupowy na plakat promujący czytelnictwo wśród rówieśników.
• Konkurs dla wszystkich klas na prezentację multimedialną pod hasłem:
„Zaczytana klasa”.
• Indywidualny konkurs literacki – rozprawka na temat:
„Mój ulubiony bohater literacki”.

Szczegółowe regulaminy poszczególnych konkursów do zapoznania się
znajdują się w wersji pdf poniżej oraz w bibliotece.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W AKCJI!!!

Regulamin szkolnego konkursu literackiego

Regulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu na prezentacje multimedialną

 


ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ I ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

      W piątek, 13 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych. Były kwiaty, podziękowania, radość i wzruszenie. Czytaj dalej>>


ŚLADAMI BOHATERÓW OPOWIADAŃ TADEUSZA BOROWSKIEGO,
CZYLI LEKCJA INACZEJ…

     We wtorek, 26września 90 uczniów klas 4aed, 4f, 4c i 3p w ramach realizacji podstawy programowej z historii i języka polskiego zwiedzali Muzeum Auschwitz – Birkenau, które stało się symbolem terroru, ludobójstwa i Szoah. Czytaj dalej>>


PROJEKTY UNIJNE

      Od 25-09-2017 r. w naszej szkole rozpoczęta zostanie rekrutacja do uczestnictwa w projekcie „Inwestycja w przyszłość”, w ramach którego uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych oraz płatnych stażach zawodowych. Czytaj dalej>>


OFERTA UBEZPIECZENIOWA NA ROK SZKOLNY 2017/18 (pdf)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH (pdf)


X JUBILEUSZOWY FESTYN INTEGRACYJNY

       W niedzielę, 10 września 2017r. odbył się X Jubileuszowy Festyn Integracyjny pod hasłem „Pokonaj Bariery Niepełnosprawności”, połączony z obchodami Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Po raz kolejny jego współorganizatorem był Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych. Czytaj dalej>>


HARMONOGRAM ZJAZDÓW KURSU KWALIFIKACYJNEGO
W ROKU 2017 (wrzesień – grudzień)


NOWY ROK SZKOLNY

       W poniedziałek, 4 września odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2017/2018. Po dwóch miesiącach beztroskich wakacji społeczność uczniowska z uśmiechem i zapałem do pracy zgromadziła się w sali gimnastycznej aby rozpocząć kolejny etap swojej edukacji. Czytaj dalej>>


„WESELE” Stanisława Wyspiańskiego
GŁÓWNYM BOHATEREM TEGOROCZNEJ AKCJI
„NARODOWEGO CZYTANIA”.

      Po raz szósty w kraju, piaty w Zwoleniu odbyła się akcja: Narodowe Czytanie. W tym roku Narodowe Czytanie odbyło się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwoleniu. Tym razem wspólnie czytaliśmy utwór Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Czytaj dalej>>


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

dla klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników do:
PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH dla technikum i szkoły branżowej I stopnia (pdf),

technikum architektury krajobrazu (pdf),

technikum ekonomicznego (pdf)

technikum spedycyjnego (pdf),

technikum informatycznego (pdf),

mechanik operator pojazdów rolniczych i mechanik pojazdów samochodowych (pdf).


Wydarzenia w roku szkolnym 2016/2017


MEDAL HONOROWY DLA NASZEJ SZKOŁY!

Witamy  na stronie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu

Pierwszy budynk ZSR-T w Zwoleniu


Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością

Sierpień 2020
P W Ś C P S N
« Maj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31